Biznes

gospodarka oraz ekonomia online

 • Galezie produkcji

  Zasadniczą rolę spełnia walka konkurencyjna między monopolami tej samej gałęzi produkcji. W tym przypadku jej celem jest dążenie do absolutnego opanowania sytuacji na rynku danych towarów. Należy podkreślić, że w porównaniu z kapitalizmem przedmonopolistycznym mniejszą rolę odgrywa tutaj operowanie ceną, co nie znaczy, że do tego środka monopole w ogóle nie sięgają. Nowe znaczenie w […]

 • Ekspansja

  Ekspansja korporacji ponadnarodowych stworzyła w gospodarce kapitalistycznej nową płaszczyznę walki konkurencyjnej. Chodzi już nie tylko o zdobycie rynku dla eksportowanych towarów, lecz uzyskanie mocnej pozycji konkurencyjnej dla lokowanych za granicą przedsiębiorstw produkcyjnych, o najbardziej korzystną zagraniczną lokatę inwestycji bezpośrednich. Konkurencja międzygałęziowa, znana od dawna w kapitalizmie, której polem działania był głównie rynek wewnętrzny — przenosi […]

 • Zatrudnianie obywateli

  Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych może być realizowane na podstawie umów międzynarodowych, zawieranych przez Polskę z innym państwem, umów zawartych przez upoważnione jednostki kierujące z obywatelami polskimi, kierowanymi przez te jednostki do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, bądź też umów zawartych przez obywateli polskich z pracodawcami zagranicznymi. Polska zawiera różnorodne umowy […]

 • Znaczenie czlowieka

  W Chinach po śmierci Mao Tse-tunga kontynuowano spór, kto lub co jest ważniejsze: broń czy żołnierz. Pani Mao, jedna z „bandy czworga”, uważała, że broń. Poprzednio obowiązywało przekonanie, że żołnierz. Przekonanie to ma zresztą swoje racjonalne kulisy, jeżeli żołnierz jest ważniejszy od uzbrojenia, to Chiny mogą nie bać się Związku Radzieckiego. Dla prakseologa jedno i […]

Previous Next
Posted by admin On Styczeń - 15 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Ekspansja korporacji ponadnarodowych stworzyła w gospodarce kapitalistycznej nową płaszczyznę walki konkurencyjnej. Chodzi już nie tylko o zdobycie rynku dla eksportowanych towarów, lecz uzyskanie mocnej pozycji konkurencyjnej dla lokowanych za granicą przedsiębiorstw produkcyjnych, o najbardziej korzystną zagraniczną lokatę inwestycji bezpośrednich. Konkurencja międzygałęziowa, znana od dawna w kapitalizmie, której polem działania był głównie rynek wewnętrzny — przenosi się wraz z powstaniem monopoli ponadnarodowych na arenę międzynarodową. Przyspiesza […]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

W Chinach po śmierci Mao Tse-tunga kontynuowano spór, kto lub co jest ważniejsze: broń czy żołnierz. Pani Mao, jedna z „bandy czworga”, uważała, że broń. Poprzednio obowiązywało przekonanie, że żołnierz. Przekonanie to ma zresztą swoje racjonalne kulisy, jeżeli żołnierz jest ważniejszy od uzbrojenia, to Chiny mogą nie bać się Związku Radzieckiego. Dla prakseologa jedno i drugie stanowisko jest niesłuszne — nie ma przecież żołnierza bez […]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

W czasach społeczeństw pierwotnych i w epoce niewolnictwa ludzie wykorzystywali bogactwa naturalne — jeśli potrafili je spożytkować — tak jak plony zbierane na polu, dziczyznę łowioną w lesie, ryby łapane w wodzie. Poglądy greckich filozofów przyrody o początkach, naturze i rozwoju Ziemi, o pochodzeniu bogactw naturalnych, prawie wcale nie docierały do ludu, pozostawiając dość miejsca na zadomowienie się mistycznych wierzeń. Dla duchownych chrześcijańskich bogactwa te […]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

Zasiłki wypłaca się miesięcznie z dołu za okres po zarejestrowaniu się zasadniczo przez okres 12 miesięcy (dla absolwentów od czwartego miesiąca po zarejestrowaniu się do dwunastego miesiąca od ukończenia szkoły lub nauki). Ustawa przewiduje szczegółowe warunki przedłużenia, skrócenia oraz zachowania w razie przerwy prawa do zasiłku i jego ponownego nabycia. Bezrobotny obowiązany jest do składania rejonowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz […]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

Analiza transkryptomu pozwala na jednoczesne śledzenie zmian ekspresji tysięcy genów, w praktyce nawet wszystkich aktywnych genów organizmu. Mimo że jest to technika stosunkowo niedawna, uzyskano już za jej pomocą wiele obiecujących wyników. Prześledzono między innymi zmiany ekspresji genów w komórkach nowotworowych, w procesach starzenia się, w odpowiedzi na zmiany stężenia substancji odżywczych w podłożu itp. W najbliższych latach można się spodziewać lawinowego wzrostu ilości danych […]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

W roku 1905 przedstawiciele 23 państw założyli w Berlinie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sejsmologiczne, tworząc w ten sposób podstawę do rozpoczęcia obserwacji trzęsień ziemi w skali światowej i wymiany wyników badań. Zmierzając zaś do usystematyzowania swej pracy, sejsmolodzy postąpili tak jak wulkanolodzy, pierwsi „poszukiwacze tropów” w największych głębinach Ziemi, mianowicie sklasyfikowali trzęsienia według przyczyn, które prawdopodobnie je wywołały, położenia ognisk trzęsień i siły, z jaką wystąpiły. Zróżnicowali […]